79 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

O 79RPW

79 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe

jest jednostką organizacyjną resortu obrony narodowej,
bezpośrednio podległą Dyrektorowi Wojskowego Centrum Normalizacji,
Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK), właściwą w zakresie nadzorowania jakości dostaw
wyrobów obronnych, zgodnie z wymaganiami przepisów resortowych dotyczących
zapewnienia jakości.


26 maja 2019
20 maja 2019
Kontakt

79 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe
Koletek 10
30-901 Kraków
tel. 261137070
fax. 261137079
79rpw@ron.mil.pl

    
  • BIP